پرتره پدر سینماحقیقت در جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» روی پرده می‌رود