وضعیت آب اصفهان بحرانی‌تر از کشور

به گزارش ایمنا، مقایسه میانگین بارش بلندمدت برخی از شهرستان های استان اصفهان با میانگین درازمدت آن در کشور و جهان نشان می دهد که میانگین بلندمدت بارش در ایران بسیار کمتر از میانگین بارش جهانی است. بنابراین چاره ای جز بهره برداری از منابع آب زیرزمینی نیست. از طرفی در سال های اخیر به […]