آغاز حرکت ارتش سوریه به سوی قدسیا در حومه دمشق

با ادامه یافتن پیشروی‌های نیروهای سوری، برخی منابع از آغاز حرکت ارتش سوریه به سوی قدسیا در حومه دمشق خبر دادند.