گزینه جدید جبهه پایداری کیست؟

مهم‌ترین بحث این است که وقتی صادق محصولی می‌گوید دنبال فرد جدیدی هستند، پس تا همین جای کار مهم‌ترین گزینه پایداری‌ها یعنی دکتر سعید جلیلی از دایره گزینه‌های محتمل حذف شده است.