ایجاد تشکل دانش آموزی "نوجوان سالم" در مناطق 22 گانه شهر تهران

رئیس اداره مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش تهران از تحت پوشش قرار گرفتن ۳۵۰ واحد آموزشی از طریق ایجاد تشکل‌های دانش آموزی ” نوجوان سالم ” خبر داد.