روی خط خبر/ برای ثبت نام اربعین به سایت های غیرمجاز نروید

متقاضیان ثبت نام زیارت اربعین صرفاً به سامانه حج و زیارت مراجعه کنند.۱۲:۳۷ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر