محمد هاشمی: آیت‌الله هنوز هم پله های ساختمان را خیلی سریع بالا می روند/ روحانی برای انتخابات رقیب جدی ندارد

به نظر من صدا و سیمای فعلی خود را مقابل دولت می داند و منصف نیست