۳ زن در سرقت مسلحانه قربانی شدند +تصاویر

حمله مسلحانه به یک فروشگاه سه کشته بجا گذاشت.