موزه هنرهای معاصر میزبان دو نمایشگاه "نوای نقاشی" و "پوستر صلح"

به گزارش خبرگزاری ایمنا، رییس موزه هنرهای معاصر با بیان این مطلب گفت: نمایشگاه “نوای نقاشی” آثار نقاشی های آهنگین پژمان تدین تلفیقی از نقاشی و موسیقی است که ریشه در آموخته های هنری کودکی این هنرمند و تجربه های نوآورانه سال های اخیر ایشان دارد. محمدعلی صرامی اظهار داشت: پژمان تدین برای نخستین بار […]