دو انفجار تروریستی در بغداد با ۱۰ کشته و ۳۷ زخمی

دو انفجار تروریستی در شرق و جنوب پایتخت عراق در پیش از ظهر امروز، تا کنون ۹ کشته و ۳۰ زخمی در پی داشته است.