ترکیه ۸۷ عضو سازمان امنیت ملی را برکنار کرد

دولت ترکیه بعد از انجام تحقیقاتی درپی کودتای ۱۵ جولای، ۸۷ نفر از اعضای سازمان امنیت ملی را بدلیل ارتباط با فتح‌الله گولن (طراح احتمالی کودتا) اخراج کرد.