حال‌گیری از داعشی ها با نصب عکس البغدادی روی الاغ!