وزیر انرژی آمریکا: صادرات نفت ایران به سطح قبل از تحریم‌ها بازگشته است

وزیر انرژی آمریکا گفت: تولید نفت ایران و صادرات آن به همان سطح قبلی در زمان قبل از تحریم‌های بین‌المللی علیه صنعت این کشور رسیده است.