وزیر انرژی آمریکا: صادرات نفت ایران به سطح قبل از تحریم‌ها بازگشته است