تسلط ارتش سوریه بر «رحبه‌الاشاره»

ارتش سوریه لحظاتی پیش کنترل کامل ناحیه «رحبه الاشاره» واقع در منطقه الریحان در غوطه شرقی دمشق را در اختیار گرفت.