مجموعه آفیس ۳۶۵ مایکروسافت به قابلیت های پیشرفته هوش مصنوعی مجهز شده است