انگلیسی‌ها پشت در ماندند

مدیر عامل فناپ تلکام با بیان این که درصدد جذب یک میلیارد دلار سرمایه خارجی هستیم گفت: مذاکره با اپراتور انگلیسی تعلیق شده است.