مچ گیری از نوع فیفا؛ مصاحبه تند کی‌روش کار دست فدراسیون داد

به نظر می‌رسد صحبت‌های تند کی‌روش علیه ویلیامز و کفاشیان فدراسیون فوتبال را وارد چالش جدیدی کرده است.