احمدی‌نژاد در نامه‌ای به مقام معظم رهبری: کاندیدا نمی‌شوم