استقلال اهواز از جام حذفی انصراف داد

تیم استقلال اهواز از جام حذفی انصراف داد تا اکسین البرز به مرحله بعد صعود کند.