احمدی‌نژاد درنامه‌ای به مقام معظم رهبری : کاندیدا نمی‌شوم