کیش و مات همزمان دانشجویان دانشگاه تهران به وسیله اساتید بین‌المللی شطرنج