حمایت وزارت بهداشت از توسعه صنعت بیمارستان‌سازی در کشور

قائم‌مقام وزیر بهداشت با تأکید بر حمایت این وزارتخانه از برگزاری نمایشگاه بیمارستان‌سازی در کشور از دست اندرکاران این حوزه درخواست کرد تا در مسیر ساخت بیمارستان‌های هوشمند گام بردارند.