آل‌سعود در نشست اوپک به دنبال چیست؟

وزیر انرژی عربستان با بیان اینکه، مذاکرات بین تولید کنندگان عضو و غیرعضو اوپک در نشست این هفته الجزایر مشورتی است، تردید ها در مورد احتمال دستیابی به یک تصمیم مشخص در این نشست را افزایش داد.