برنامه‌ای برای حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی سال آینده ندارم+ تصویر نامه

رئیس دولت‌ نهم و دهم در نامه‌ای به رهبر انقلاب اعلام کرد که برنامه‌ای برای حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی سال آینده ندارد.