اوباما: راه های دسترسی ایران به سلاح هسته ای بسته شده است

رئیس جمهور آمریکا گفت: من متعهد شدم مانع از دستیابی ایران به سلاح هسته ای شوم و اکنون همه راه ها به سمت سلاح هسته ای بسته است.۱۳:۱۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر