در FATF هیچ گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفت

وزیر اقتصاد در مجلس در حال ارائه گزارش درباره نحوه تعامل با«اف ای تی اف» است.۱۳:۱۵ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر