لاریجانی: دولت ایرادات الگوی قراردادهای نفتی را رفع کرد

دکتر لاریجانی گفت:‌ نظر مجلس در باره چهارده، پانزده مورد ایراد وارد شده به الگوی جدید قراردادهای نفتی، رسما به دولت ابلاغ شد و آنها همه را اجرا کردند.۱۳:۱۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر