پرداخت وام ۳ میلیون تومانی به بازنشستگان

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری از پرداخت وام ۳ میلیون تومانی به ۲۵۰ هزار بازنشسته تحت پوشش این صندوق خبر داد.۱۳:۱۸ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر