مهلت ثبت نام رشته مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) تا ۵ مهر تمدید شد

مشاور عالی سازمان سنجش از تمدید مهلت ثبت نام رشته مهندسی فناوری و کارشناسی ناپیوسته خبر داد.