اماواگرهای سیف درباره تعاونی ثامن‌الحجج/مردم طمع نکنند