برنامه ای برای حضور در عرصه رقابت های انتخاباتی سال آینده ندارم

به گزارش ایران خبر، محمود احمدی نژاد یک روز بعد از انتشار سخنان درس خارج فقه رهبری مبنی برتوصیه به وی از حضور در انتخابات ریاست جمهوری نامه‌ای را خطاب به ایشان نوشته و در رسانه‌ها منتشر کرد. متن کامل این نامه به شرح زیر است: بسم الله الرحمن الرحیم حضرت آیت الله خامنه ای […]