تحول در ترکیب استقلال خوزستان!

پورموسوی قصد دارد در بازی جام حذفی ترکیب جدید برای تیمش برگزیند تا در صورت جواب دادن در لیگ هم از آنها استفاده کند.