در سال تحصیلی آینده اولویت آموزش با والدین کلاس اولی‌ها است

مدیرکل دفتر آموزش دبستانی وزارت آموزش و پرورش از اولویت توجه به آموزش والدین دانش‌آموزان کلاس اولی در سال تحصیلی پیش‌رو خبرداد.