در سال تحصیلی آینده اولویت آموزش با والدین کلاس اولی‌ها است