پنجمین طلای کاروان ایران در رشته کوراش به دست آمد

الیاس علی اکبری نماینده وزن منهای ۸۱ کیلو گرم کوراش با شکست رقبای خود در بازی های ساحلی آسیا، کاروان ایران در این بازی ها را صاحب پنجمین مدال طلا کرد.