دشمنی آمریکا و اسرائیل با محور مقاومت به حدی است که حتی امنیت ملی خود را نادیده می‌گیرند

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اراده محکم ملت سوریه را تعیین کننده آینده این کشور خواند و گفت: دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با محور مقاومت به حدی است که حتی امنیت ملی خود و امنیت بین‌الملل را نیز نادیده می‌گیرند.