آغاز مذاکرات نفتی ایران-توتال/ محور گفتگوها؛ میدان آزادگان جنوبی