جمعیت سالمندان شهر۲/۵ درصد افزایش یافت

به گزارش ایمنا، در نشست خبری که به مناسبت سالروز جهانی سالمند در دفتر مدیریت امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان برگزار شد، مدیر امور اجتماعی و مشارکت های مردمی شهرداری اصفهان اظهار داشت: موضوع سالمندی و سالخوردگی جمعیت شهری از موضوعاتی است که همواره مورد توجه این مدیریت بوده است. جمعیت سالمندان […]