فراخوان یازدهمین جایزه کتاب سال شعر، منتخب «خبرنگاران»

به گزارش خبرگزاری ایمنا، یازدهمین دوره‌ی جایزه‌ی کتاب سال شعر، منتخب «خبرنگاران»، به روال همیشگی، در سه بخش کتاب سال، ویژه شاعران بدون کتاب و تجلیل از یک عمر فعالیت شعری، با داوری جمعی از شاعران خبرنگار و فعال رسانه‌ در حوزه شعر و ادبیات، برگزار می‌شود. دبیرخانه‌ی این دوره از جایزه‌ی کتاب سال شعر […]