شکست داعش در حمله به مسیر حمص – سلمیه

آخرین خبرها حاکی از آن است که حمله داعش به مسیر «حمص – سلمیه» استان حمص سوریه به شکست انجامید.