هرتعهدی نیاز به تصویب مجلس دارد/ ۲ شرط برای پیوستن به FATF