آینده سوریه را مردم این کشور تعیین می‌کنند/ راه حل بحران، تداوم گفتگوهای سوری-سوری است

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: پارلمان سوریه نقش بسزایی در حل بحران این کشور خواهد داشت.