آینده سوریه را مردم این کشور تعیین می‌کنند/ راه حل بحران، تداوم گفتگوهای سوری-سوری است