سی‌ان‌ان مانی: زیان سوپرمیلیاردرهای جهان به دلیل کاهش بهای نفت

آمارهای رسمی نشان می‌دهد فقط تعداد محدودی از سوپرمیلیاردرها موفق شدند در دوران رکود بهای نفت بر ثروت خود بیافزایند.