احضار سردبیر روزنامه «الرأی» کویت به اتهام توهین به ایران به دادسرای رسانه

وزارت رسانه کویت از روزنامه الرأی این کشور شکایت کرده و اعلام کرده مطالب منتشر شده در این رسانه به روابط تهران و کویت آسیب می‌زند.