وزیر زیرساخت‌ها و محیط زیست هلند به ایران می‌آید

وزیر زیرساخت‌ها و محیط زیست هلند در دیدار هیأت ایرانی با اشاره به زمینه‌های مختلف همکاری ۲ کشور از سفر خود به تهران در آینده نزدیک خبر داد.