معاون دادستان کل کشور: پرونده «معماری‌نیوز» و «موج» در دادسرای تهران

رفع فیلتر سایت‌هایی همچون معماری نیوز و موج ربطی به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ندارد و هر زمانی که قاضی رسیدگی کننده دستور صادر کند رفع فیلتر می شوند.