ترکیب تیم ملی ایران در مسابقات وزنه برداری نوجوانان جهان

هشت وزنه بردار اعزامی ایران به مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان مشخص شدند.