جدایی رزنده از تیم والیبال برزیل پس از ۱۵ سال

سرمربی تیم ملی والیبال برزیل بعد از ۱۵ سال تغییر می‌کند.